لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق

کارگاه آموزشی مالیات شرکت ها

طبق قوانین و مقررات، گردشهای مالی، پولی و درآمدی شرکتها و سازمانها مشمول مالیات مستقیم می شود که شرکت ها موظفند بخشی از درآمدهای خودرا به دولت پرداخت نمایند. رعایت مفاد مختلف این قوانین و آگاهی از موارد مشمول در معافیت های آنها برای سازمان یا شرکت ضروری است تا علاوه بر اجرای درست قوانین، از معافیت ها استفاده نموده و از پرداخت های نادرست و اشتباهات جلوگیری کند.

کارگاه آموزشی مالیات شرکت ها

تومان 1,700,000

طبق قوانین و مقررات، گردشهای مالی، پولی و درآمدی شرکتها و سازمانها مشمول مالیات مستقیم می شود که شرکت ها موظفند بخشی از درآمدهای خودرا به دولت پرداخت نمایند. رعایت مفاد مختلف این قوانین و آگاهی از موارد مشمول در معافیت های آنها برای سازمان یا شرکت ضروری است تا علاوه بر اجرای درست قوانین، از معافیت ها استفاده نموده و از پرداخت های نادرست و اشتباهات جلوگیری کند.

اشتراک گذاری

سرفصل های آموزشی

حذف مالیات علی الراس و پذیرش تضمینی هزینه ها

شرایط عمومی هزینه های قابل قبول

نحوه پرداخت وجوه هزینه ها

شرایط هزینه های قابل قبول واردات

شرایط هزینه های تحقیقاتی ، مطالبات مشکوک الوصول ، خسارت ها

استهلاک زیان سنوات قبل

شرایط هزینه های مالی

نحوه شناسایی سود وزیان تسعیر مطابق استاندارد 16 حسابداری

نحوه رسیدگی به صورت گردش مواد وکالا و ضایعات

نحوه حسابرسی حساب تعدیلات سنواتی

شرایط هزینه استهلاک دارایی ها بر اساس جدول استهلاکات جدید

شرایط تجدید ارزیابی دارایی ها

ترفند قیمت گذاری انتقالات

  • حضوری/غیرحضوری :
  • مدت دوره : 8 جلسه (24 ساعت آموزشی)
  • مدرس دوره : گروه اساتید
  • حضوری/غیرحضوری :