لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق

دوره آموزشی کاشت زعفران

کشت گلخانه ای ای زعفران به روش آیروپونیک نسبت به کشت خاکی مزایای زیادی دارد که برا ی آشنایی به تعدادی از آنها اشاره می شود: 1 - به خاطر گلخانه ای بودن در همه اقلیم ها قابل اجراست و مناسب است. 2 - میزان برداشت محصول نسبت به برداشت خاکی چند برابر است.  3 - کیفیت و عیار بالاتر نسبت به کشت سنتی 4 - کنترل آفات و محافظت بهتر در برابر شرایط اقلیمی مانند خشکسالی و سرما 5 - فضای بسیار کمتر نسبت به کشت سنتی که مثلا ده هزار مترمربع را می‌شود در یک محیط هزارمتری اجرا نمود. 6 - این روش کشت نیاز به آب خیلی کمی دارد به لحاظ تولید نیز به ازای هر هکتار میانگین 23 الی 25 کیلو زعفران خشک شده در برابر میانگین 7 کیلو محصول زعفران درخاک برداشت می شود 7 -  قیمت آن به خاطر کیفیت، بهداشت و عیار بالا، 2 برابر قیمت زعفران معمولی است.

دوره آموزشی کاشت زعفران

تومان 395,000

کشت گلخانه ای ای زعفران به روش آیروپونیک نسبت به کشت خاکی مزایای زیادی دارد که برا ی آشنایی به تعدادی از آنها اشاره می شود:

1 - به خاطر گلخانه ای بودن در همه اقلیم ها قابل اجراست و مناسب است.

2 - میزان برداشت محصول نسبت به برداشت خاکی چند برابر است.

 3 - کیفیت و عیار بالاتر نسبت به کشت سنتی

4 - کنترل آفات و محافظت بهتر در برابر شرایط اقلیمی مانند خشکسالی و سرما

5 - فضای بسیار کمتر نسبت به کشت سنتی که مثلا ده هزار مترمربع را می‌شود در یک محیط هزارمتری اجرا نمود.

6 - این روش کشت نیاز به آب خیلی کمی دارد به لحاظ تولید نیز به ازای هر هکتار میانگین 23 الی 25 کیلو زعفران خشک شده در برابر میانگین 7 کیلو محصول زعفران درخاک برداشت می شود

7 -  قیمت آن به خاطر کیفیت، بهداشت و عیار بالا، 2 برابر قیمت زعفران معمولی است.

اشتراک گذاری

سرفصل های آموزشی

آشنایی با زعفران

آشنایی با مبتکر طرح کشت گلخانه ای زعفران

آشنایی با روش کشت زعفران گلخانه ای

آشنایی با تهیه ساختمان مورد نظر طرح

طرز ساخت قفسه ها

طرز تهیه طبق چوبی و پلاستیکی

آشنایی با تجهیزات گلخانه

آشنایی با بیماریهای پیاز زعفران

آشنایی با پیاز مرغوب جهت سالن گلخانه

آشنایی با مرحله انبار کردن پیاز

آشنایی با مرحله وارد کردن پیاز زعفران از محیط انبار به محیط گلخانه

آشنایی با فعالیت در محیط گلخانه و رفتار با پیاز زعفران

آشنایی با چرخه زندگی پیاز زعفران

آشنایی با کلاله زعفران(قسمت قزمز رنگ)

مرحله بازگشت پیاز به خاک

آماده سازی خاک

مراحل آبیاری و کود دهی در زمان بازگشت به خاک

مرحله محلول پاشی

آشنایی کاشت در سبد در مرحله بازگشت به خاک بدون نیاز به زمین زراعی

مرحله وجین و پایانی در زمین زراعی وبیرون آوردن پیاز از خاک

  • حضوری/غیرحضوری :
  • مدت دوره : 14 جلسه (28 ساعت آموزشی)
  • مدرس دوره : گروه اساتید
  • حضوری/غیرحضوری :