لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق

دوره آموزشی بازاریابی و فروش چریکی

شخصیت شناسی کارآفرین خلق بوم کسب و کار تولید و بازاریابی محتوا بازاریابی اینترنتی ایونت مارکتینگ

دوره آموزشی بازاریابی و فروش چریکی

تومان 165,000

شخصیت شناسی کارآفرین

خلق بوم کسب و کار

تولید و بازاریابی محتوا

بازاریابی اینترنتی

ایونت مارکتینگ

اشتراک گذاری

سرفصل های آموزشی:

شخصیت شناسی کارآفرین

خلق بوم کسب و کار

تولید و بازاریابی محتوا

بازاریابی اینترنتی

ایونت مارکتینگ

  • حضوری/غیرحضوری :
  • مدت دوره : 2 جلسه (8 ساعت آموزشی)
  • مدرس دوره : گروه اساتید
  • حضوری/غیرحضوری :