لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق

اولویت های آموزش مهارتی باید شناسایی شود

اولویت های آموزش مهارتی باید شناسایی شود

اولویت های آموزش مهارتی باید شناسایی شود

«مهدی اسماعیلی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا به برخی اولویت های اصلی برای ارتقاء جایگاه و توجه به آموزش مهارتی در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: در بخش حکمرانی، اجتماعی و سیاست گذاری خارج از نظام آموزشی کشور، در نظر گرفتن اولویت ها در اشتغال، استخدام، معافیت های تحصیلی و تسهیلات به مهارت آموختگان نظام آموزشی از جمله موضوعات مهم ارتقا جایگاه در بخش های آموزش مهارتی است.

وی به الزام کسب صلاحیت شغلی و حرفه ای ملی برای اشتغال افراد شاغل در کشور اشاره کرد و ادامه داد: درنظر گرفتن تجربه و مهارت برخی از مسئولان و مقامات کشور برآمده از نظام آموزش مهارتی و انجمن های مرتبط با آن از دیگر اولویت های ارتقا این آموزش ها است.

اسماعیلی از توجه جدی به توسعه و شایستگی حرفه ای در بخش های مختلف گفت و افزود: تنظیم رابطه درآمد با صلاحیت حرفه ای به جای مدرک تحصیلی و میزان مولد بودن برای رفع نیاز کشور نیز به این ارتقا کمک شایانی می کند.  

این کارشناس آموزشی به بخش فرهنگی خارج از نظام آموزشی کشور نیز اشاره کرد و افزود: ارزش قائل شدن به مقوله کار و مهارت  و نیاز به مشاغل و حرفه ها  با توجه به نیازهای حال و آینده کشور به ویژه در صدا و سیما و دیگر نهادی های فرهنگی می تواند در بخش فرهنگی به نظام آموزشی کشور کمک رساند.

وی از توجه جدی به مقوله تربیت نیروی انسانی به تفکیک سطوح مهارت در برنامه های پنج ساله توسعه کشور اشاره کرد و ادامه داد: توجه به انواع سودمندی های آموزش مهارتی (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ) باید در صدر توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.  

اسماعیلی گفت: توجه به جایگاه و منزلت کارگران ماهر و تکنسین ها در محصولات فرهنگی نیز به ارتقا بیشتر در این بخش کمک می کند.  

این کارشناس آموزشی بخش کلان در داخل نظام آموزشی را به رسمیت شناختن آموزش مهارتی در تمامی فرآیندها و توجهات نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش و جلوگیری از ایجاد نگاه درجه دوم نسبت به آموزش عالی و آموزش عمومی عنوان کرد.

وی همچنین به تشکیل مستمر شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارت آموزی نیز تاکید کرد و افزود: ارتقاء سطح علمی اساتید، مربیان و هنرآموزان آموزش مهارتی با صلاحیت های حرفه ای تاثیر بسزایی در این آموزش ها دارد.

اسماعیلی توجه به توسعه حرفه ای و ارتباط مستقیم دنیای کار با دنیای آموزش و توجه به ارتقاء کیفیت و تجهیز مراکز آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی را از دیگر موارد تاثیر گذار در ارتقا آموزش های مهارتی عنوان کرد.

این کارشناس آموزشی تصریح کرد: اصلاح نظام آموزشی و برنامه درسی مبتنی بر شایستگی و افزایش سهم دروس عملی و مهارتی در نمرات، معدل، پیش نیازها و معیارهای قبولی نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار در این بخش است.

وی در دوره آموزش متوسطه نظری به اصلاح برنامه های درسی دوره دبیرستان به طریقی که از ساعت درسی آموزش های تئوری و حافظه محور کم شده و به آموزش مهارتی که اکنون وجود ندارد اضافه شود، اشاره کرد و ادامه داد: نگاه متعادل و متوازن به ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای نسبت به دیگر ساحت های تربیتی بسیار در این بخش مورد اهمیت است.

اسماعیلی به استفاده از ظرفیت هنرستان ها در اجرای مهارت آموزی دوره دوم متوسطه نیز اشاره کرد و افزود: تحول اساسی در شیوه ارزشیابی و امتحانات دروس تئوری و نظری بر اساس شایستگی و بر اساس موقعیت های واقعی زندگی و کار و افزایش قدرت خلاقیت و نوآوری بر اساس سیاست های کلی کشور در بخش آموزش و پرورش از امور تاثیر گذار در ارتقا آموزش های مهارتی است.

این کارشناس آموزشی به اصلاح ساختار شیوه و ترکیب جذب معلمان با توجه به ساعات نیازهای آموزشی در مهارت آموزی و برگزاری کنکور به صورت ترکیبی از اهداف نظری و عملی و بر اساس شایستگی ها و توانمندی ها به منظور کمک به این بخش نام برد.

وی در بخش آموزش حرفه ای دوره دوم متوسطه به افزایش کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی و تناسب سازی در تنوع رشته ها و جمعیت دانش آموزی اشاره کرد و ادامه داد: توجه به صلاحیت حرفه ای هنرآموزان در رتبه بندی و استقرار نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی و توجه به تغییرات بازار کار در بخش آموزش حرفه ای دوره دوم متوسطه بسیار حائز اهمیت است.

اسماعیلی در بخش آموزش عمومی و دوران آموزش ابتدایی و دوره آموزش  متوسطه اول به استفاده از آموزش کار و پروژه های تلفیقی گوناگون برای آموزش حوزه های یادگیری مختلف از قبیل ریاضی، علوم و ... در متن برنامه های درسی اشاره کرد و افزود: باید به تربیت سبک های مختلف حرفه ای و تربیت هویت حرفه ای در این بخش توجه کرد.

این کارشناس آموزشی تصریح کرد: ارتقاء فرهنگ کار و تلاش در تمامی دروس با رویکردی عملی و به دور از حافظه مداری در دوره آموزش ابتدایی و متوسطه اول مورد توجه بوده و اصلاح برنامه درسی تربیت معلم و دبیران با توجه تلفیق کار و فناوری  و مهارت آموزی در دوره آموزش عمومی با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از دیگر موضوعات مورد توجه مسئولان مرتبط در این بخش است.

وی توجه به اصلاح نقشه های ساخت و تجهیز مدارس ابتدایی و متوسطه اول بر اساس توجه به آموزش های مهارت زندگی و کار و بازسازی مدارس در راستای ارتقا آموزش های مهارتی در بخش آموزش ابتدایی نیز اشاره کرد.

اسماعیلی در بخش آموزش عالی به اصلاح برنامه های درسی تمامی رشته های تحصیلی بر اساس نیاز و صلاحیت  حرفه ای و اصلاح نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی اشاره کرد و ادامه داد: توجه جدی به مقوله تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور به جای تولید علم محض از دیگر موضوعات مورد توجه در این بخش است.

این کارشناس آموزشی تاکید کرد: توجه به تحول بنیادین در شیوه ارتقاء و رتبه بندی اساتید و افزایش سهم آموزش های کارگاهی و آزمایشگاهی و تلفیق دروس نظری با عملی در این بخش به ارتقا آموزش های مهارتی کمک می کند.

وی گفت: استفاده از شاخص های پیامدی از قبیل میزان اشتغال، اشتغال مرتبط، سرعت اشتغال و میزان درآمد  دانش آموختگان در رتبه بندی مراکز دانشگاهی و اساتید نیز از دیگر موارد ارتقا در آموزش های مهارتی است.

اسماعیلی در آخر توجه جدی به آموزش اساتید و مربیان برای ارتباط با دنیای کار و افزایش سطح صلاحیت حرفه ای آنها و مشارکت دنیای کار در طراحی و تدوین برنامه های آموزشی دانشگاه ها را در ارتقا این بخش مهم دانست.


اشتراک گذاری