لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزايای اعتبارات اسنادی:

۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارائه اسناد حمل، وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت مي کند.

۲-امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا.

۳-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين

۴-اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وی صورت مي گيرد .

۵-امکان کسب تسهيلات بيشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته برای تهيه کالای سفارش شده

۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات به جای فرد فروشنده

در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسيماتی وجود دارد که مهمترين آنها به شرح زير مي باشد:

در رابطه با اعتبارات اسنادی در ايران بايد خاطر نشان کرد که به دليل محدوديت هاي وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از اين اعتبارات غير قابل استفاده در ايران مي باشد و يا احتياج به مجوز بانک مرکزی دارد.


اشتراک گذاری